Polityka prywatności

Tarinn ("Tarinn", "my" lub "nas") szanuje prywatność użytkownika i zobowiązuje się do jej ochrony. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, jakie informacje o użytkowniku możemy gromadzić, w jaki sposób je wykorzystujemy i udostępniamy, jak je chronimy i jakie użytkownik ma możliwości wyboru sposobu wykorzystania tych informacji. W Tarinn chcemy, abyś czuł się jak najbardziej komfortowo odwiedzając nasze strony internetowe i korzystając z naszych Usług.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki w związku z informacjami, które zbieramy, gdy użytkownik

 • Odwiedzasz niniejszą Witrynę lub inną witrynę będącą własnością, utrzymywaną lub kontrolowaną przez Tarinn;
 • Przeglądasz lub klikasz dowolną z naszych treści online;
 • Otrzymujesz lub odpowiadasz na wiadomości e-mail lub inne wiadomości elektroniczne od nas;
 • Interakcji z nami na naszych stronach mediów społecznościowych, kanałach lub stronach internetowych;
 • Utworzyć konto lub w inny sposób zarejestrować się lub zakupić usługi;
 • wypełnić ankietę, kwestionariusz lub quiz albo wziąć udział w promocji, loterii lub loterii;
 • Zakupić od nas produkt lub być stroną transakcji z nami;
 • korzystać z aplikacji udostępnianych przez nas do użytku na komputerach lub urządzeniach mobilnych; oraz
 • interakcji z nami w trybie offline, takich jak wizyty w witrynie lub uczestnictwo, na żywo lub wirtualnie, w wydarzeniach lub konferencjach.

Łącznie określamy powyższe jako "Usługi". Usługi są kontrolowane i obsługiwane przez nas ze Stanów Zjednoczonych i nie mają na celu poddania nas prawu i jurysdykcji jakiegokolwiek stanu, kraju lub terytorium innego niż Stany Zjednoczone. Tarinn posiada wiele stron internetowych, z których każda posiada własną zawartość, cechy i funkcjonalność oraz różne usługi. Zaleca się zapoznanie się z Polityką Prywatności właściwą dla usługi/witryny, na której są one publikowane. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje praktyk ochrony prywatności stron trzecich, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy. Możemy udostępniać treści stron trzecich lub łącza do witryn lub aplikacji stron trzecich, ale umieszczenie łącza w Usługach nie oznacza poparcia dla powiązanej witryny lub usługi przez nas lub przez nasze podmioty stowarzyszone. W przypadku interakcji ze stroną trzecią należy również zapoznać się z jej polityką prywatności i warunkami świadczenia usług, aby upewnić się, że użytkownik rozumie, w jaki sposób strona trzecia może gromadzić i udostępniać informacje o użytkowniku.

Jakie informacje gromadzimy

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych różni się w zależności od świadczonych Usług. Dane osobowe to informacje identyfikujące użytkownika jako osobę fizyczną lub odnoszące się do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Podczas korzystania z Usługi możemy gromadzić dane osobowe, w tym imię i nazwisko, numer telefonu domowego i komórkowego, adres pocztowy, adres e-mail, informacje o kartach płatniczych i usługach płatniczych stron trzecich oraz zdjęcia i filmy. Prosimy o nieprzesyłanie nam i nieujawnianie nam żadnych wrażliwych danych osobowych (np. informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub innymi przekonaniami, zdrowiem, danymi biometrycznymi lub cechami genetycznymi, przeszłością kryminalną), chyba że użytkownik wyraźnie o to poprosi.

Jak zbieramy informacje

Gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem świadczonych przez nas Usług. Na przykład, użytkownik może podać swoje dane kontaktowe podczas rejestracji w naszej Witrynie w celu otrzymywania informacji o naszych produktach lub ich zakupu.

Ponadto możemy gromadzić informacje o użytkowniku pośrednio poprzez korzystanie przez niego z Usług. Na przykład, możemy śledzić informacje przekazywane nam automatycznie przez przeglądarkę użytkownika, w tym między innymi adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwę i wersję systemu operacyjnego, producenta i model urządzenia, język, stronę internetową, z której użytkownik przeszedł (znaną jako odsyłający adres URL), typ używanej przeglądarki, lokalizację użytkownika, operatora sieci komórkowej, typ połączenia oraz godzinę i datę dostępu, a także inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w poniższej sekcji dotyczącej korzystania z plików cookie i innych podobnych technologii.

Możemy również wykorzystywać lub uzupełniać posiadane przez nas dane osobowe użytkownika informacjami uzyskanymi z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych i platformy mediów społecznościowych, a także informacjami przekazanymi nam przez osoby trzecie. Na przykład, możemy gromadzić informacje z innych źródeł w celu weryfikacji statusu licencji i tożsamości lekarzy weterynarii lub innych pracowników służby zdrowia zwierząt, którzy rejestrują się w naszej Witrynie.

Jeśli użytkownik przekazuje nam jakiekolwiek dane osobowe innych osób, na przykład w związku z naszą funkcją poleceń Tell-A-Friend, oświadcza, że jest do tego upoważniony i zezwala nam na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jak wykorzystujemy informacje

Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe do uzasadnionych celów biznesowych, w tym do:

 • Rozwijania, prowadzenia, promowania, ulepszania i wprowadzania na rynek naszych produktów i usług lub innych produktów lub usług związanych ze zdrowiem zwierząt;
 • Łączenia użytkownika z osobami trzecimi;
 • Przetwarzanie zakupów i innych transakcji;
 • Odpowiadania na prośby, zapytania lub skargi użytkowników;
 • komunikowania się z użytkownikiem;
 • Zapobieganie, wykrywanie i badanie przestępstw, w tym oszustw;
 • Przestrzeganie wymogów prawnych i regulacyjnych, procedur prawnych, zobowiązań umownych i naszych zasad;
 • Prowadzenia badań i analizy danych;
 • Dostarczanie użytkownikowi dostosowanych treści, wiadomości marketingowych i promocyjnych;
 • Umożliwienia użytkownikowi zarządzania swoimi preferencjami, w tym, bez ograniczeń, możliwości rezygnacji;
 • ustanawiania i obrony praw, ochrony naszej działalności i korzystania z dostępnych środków zaradczych;
 • Przeprowadzenie fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów; oraz
 • weryfikacji tożsamości użytkownika.

Możemy również wykorzystywać dane osobowe w dowolnym innym celu, który ujawnimy w momencie gromadzenia danych użytkownika. Możemy również agregować lub usuwać dane osobowe podane przez użytkownika i wykorzystywać je w dowolnym celu, w tym do opracowywania i ulepszania produktów i usług oraz do analizy rynku. Zagregowane lub pozbawione danych identyfikacyjnych informacje nie identyfikują już użytkownika ani żadnej innej osoby.

Jak udostępniamy informacje

Możemy udostępniać gromadzone przez nas dane osobowe

 • Naszym podmiotom stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności;
 • Zewnętrznym usługodawcom/wykonawcom w celu ułatwienia usług, które nam świadczą, takich jak marketing, reklama, badania rynku, hosting strony internetowej, analiza danych, przetwarzanie płatności, technologia informacyjna i powiązana infrastruktura, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, audyt i inne usługi;
 • Strony trzecie lub podmioty stowarzyszone w związku z transakcją korporacyjną, taką jak sprzedaż, konsolidacja lub fuzja firmy Tarinn;
 • Osobom trzecim z innych przyczyn prawnych, takich jak egzekwowanie naszych warunków lub ochrona naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkownika lub innych osób;
 • organom rządowym lub innym organom publicznym (w tym organom regulacyjnym i organom ścigania) w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo, przepisy lub nakaz sądowy; oraz
 • lekarz weterynarii użytkownika.

Ograniczymy udostępnianie danych osobowych użytkownika tam, gdzie jest to właściwe i wymagane przez prawo. Możemy również ujawniać stronom trzecim zagregowane lub pozbawione danych identyfikacyjnych informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, w dowolnym celu.

Korzystanie z plików cookie i innych podobnych technologii

**Niniejsza Witryna jest monitorowana przez co najmniej jedno oprogramowanie monitorujące strony trzeciej (zwane łącznie "plikami cookie") i może przechwytywać informacje o wizycie użytkownika, które pomogą nam poprawić jakość naszych usług. Pliki cookie umożliwiają nam gromadzenie informacji takich jak typ przeglądarki, czas spędzony w Usługach, odwiedzane strony, preferencje językowe i inne dane o ruchu. My i nasi usługodawcy wykorzystujemy te informacje do celów bezpieczeństwa, ułatwienia nawigacji, bardziej efektywnego wyświetlania informacji i personalizacji doświadczeń użytkownika. Gromadzimy również informacje statystyczne na temat korzystania z Usług w celu ciągłego ulepszania ich projektu i funkcjonalności, zrozumienia, w jaki sposób są one wykorzystywane, oraz pomocy w rozwiązywaniu związanych z nimi pytań. Pliki cookie pozwalają nam również wybrać, które z naszych reklam lub ofert są najbardziej atrakcyjne dla użytkownika i wyświetlać je, gdy użytkownik korzysta z Witryny. Możemy również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie w reklamach internetowych w celu śledzenia reakcji na nasze reklamy. Obecnie nie reagujemy na sygnały "nie śledź" wysyłane przez przeglądarki.

Tagi pikselowe i inne podobne technologie

 • Znaczniki pikselowe (znane również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web i czyste pliki GIF) mogą być wykorzystywane między innymi do śledzenia działań użytkowników Usług, mierzenia sukcesu naszych kampanii marketingowych oraz tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Usług i wskaźników odpowiedzi.
 • Korzystamy z usługi Google Analytics, która wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia i analizowania informacji o korzystaniu z Usług oraz raportowania działań i trendów. Usługa ta może również gromadzić informacje dotyczące korzystania z innych witryn, aplikacji i zasobów internetowych. Użytkownik może zapoznać się z praktykami Google, odwiedzając stronę https://policies.google.com/technologies/partner-sitesOpens w nowym oknie i korzystając z opcji rezygnacji udostępnionej przez Google, pobierając dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutOpens w nowym oknie.

**Używamy niewidocznej aplikacji Google reCAPTCHA w naszych Usługach w celu ochrony przed spamem i innymi automatycznymi nadużyciami. Narzędzie reCAPTCHA może wykorzystywać pliki cookie, a także inne informacje, takie jak adres IP, data, godzina, język, rozmiar i rozdzielczość ekranu oraz ruchy myszy na stronie. Korzystanie z usługi reCAPTCHA i przetwarzanie wszelkich informacji zebranych za pośrednictwem usługi podlega obowiązującej polityce prywatności Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy,Opens w nowym oknie oraz warunkom świadczenia usług Google, dostępnym pod adresem https://policies.google.com/terms?hl=en.Opens w nowym oknie. **Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera przez dostawcę usług internetowych. Adres IP może być identyfikowany i automatycznie rejestrowany w plikach dziennika naszego serwera za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usług, wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami. Używamy adresów IP do celów takich jak obliczanie poziomów użytkowania, diagnozowanie problemów z serwerem i administrowanie Usługami. Możemy również określić przybliżoną lokalizację użytkownika na podstawie jego adresu IP. Fizyczna lokalizacja Możemy gromadzić informacje o fizycznej lokalizacji urządzenia użytkownika, na przykład za pomocą satelity, wieży telefonii komórkowej lub sygnałów Wi-Fi. Możemy wykorzystywać fizyczną lokalizację urządzenia użytkownika w celu dostarczania mu spersonalizowanych usług i treści opartych na lokalizacji. Możemy również udostępniać fizyczną lokalizację urządzenia użytkownika, w połączeniu z informacjami o wyświetlanych reklamach i innymi gromadzonymi przez nas informacjami, naszym partnerom marketingowym, aby umożliwić im dostarczanie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych treści i badanie skuteczności kampanii reklamowych. W niektórych przypadkach użytkownik może zezwolić lub odmówić zgody na takie wykorzystanie i/lub udostępnianie lokalizacji swojego urządzenia, ale jeśli to zrobi, my i/lub nasi partnerzy marketingowi możemy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi odpowiednich spersonalizowanych usług i treści.

Jak chronimy dane użytkownika

Staramy się stosować rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne oraz inne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych w naszej organizacji przed rosnącymi zagrożeniami. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet lub system przechowywania danych nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna. Dlatego zalecamy stosowanie wszelkich środków ostrożności w celu ochrony informacji podczas korzystania z Internetu i innych łączy. Jeśli użytkownik ma powody, by sądzić, że jego interakcja z nami nie jest już bezpieczna, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas zgodnie z metodami kontaktu podanymi poniżej.

Opcje dotyczące prywatności

Użytkownik może mieć możliwość otrzymywania powtarzających się informacyjnych/promocyjnych/marketingowych wiadomości e-mail od Tarinn i stron trzecich współpracujących z Tarinn. Użytkownik może anulować subskrypcję lub zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek materiałów informacyjnych/promocyjnych, postępując zgodnie z instrukcjami wymienionymi w wiadomości e-mail lub zawartymi w każdym programie, który do niego wysyłamy. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas promocyjnych wiadomości e-mail, możemy nadal wysyłać mu ważne wiadomości administracyjne, z których nie można zrezygnować. Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, usunąć je, przejrzeć lub zaktualizować, może skontaktować się z nami w sposób wskazany w sekcji Kontakt. W celu ochrony użytkownika może być konieczne zweryfikowanie jego tożsamości przed realizacją jego żądania. Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

Reklamy podmiotów zewnętrznych

Korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu wyświetlania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą zainteresować użytkownika podczas uzyskiwania dostępu i korzystania z Usług oraz innych witryn internetowych lub usług online. Użytkownik może otrzymywać reklamy na podstawie informacji związanych z dostępem i korzystaniem z Usług i innych witryn internetowych lub usług online na dowolnym urządzeniu użytkownika, a także na podstawie informacji otrzymanych od stron trzecich. Firmy te umieszczają lub rozpoznają unikalne pliki cookie w przeglądarce użytkownika (w tym za pomocą znaczników pikselowych). Używają również tych technologii, wraz z informacjami, które zbierają na temat korzystania z Internetu przez użytkownika, w celu rozpoznania użytkownika na różnych urządzeniach, takich jak telefon komórkowy i laptop. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się, jak z niej zrezygnować w przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych na konkretnym urządzeniu, na którym uzyskujesz dostęp do niniejszej Polityki prywatności, możesz odwiedzić:

Digital Advertising Alliance (DAA):.

Network Advertising Initiative (NAI):.

Użytkownik może również ograniczyć śledzenie reklam w środowiskach aplikacji mobilnych na swoim urządzeniu. Aby uzyskać najbardziej skuteczne i aktualne metody, należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi przez producentów tych urządzeń. Oferujemy następujące informacje wyłącznie w celach informacyjnych i nie możemy zagwarantować, że poniższe metody są najbardziej aktualne:

Korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie

Usługi nie są skierowane do osób poniżej trzynastego (13) roku życia. Nie zbieramy danych osobowych od żadnej osoby, o której wiemy, że jest dzieckiem w wieku poniżej 13 lat.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie. Gdy to zrobimy, poinformujemy o tym użytkownika za pomocą odpowiednich środków, takich jak opublikowanie zmienionego oświadczenia na tej stronie z nową datą "Ostatnia aktualizacja". Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania, chyba że wskazano inaczej.