Zestawy testów cTnI

Zestawy testów troponiny I sercowej

Szybki test Tarinn cTnI może zmierzyć poziom cTnI w ciągu 10 minut i ma wysoką czułość, silną specyficzność i łatwą obsługę.

Zestawy testów cTnI
Benefits
  • Specyficzne wykrywanie troponiny sercowej I w celu dokładnej oceny stanu układu sercowo-naczyniowego.
  • Wczesna diagnoza w celu szybkiego i skutecznego leczenia chorób serca.
  • Przyjazna dla użytkownika konstrukcja ułatwiająca użytkowanie w placówkach opieki zdrowotnej.
  • Niezawodne działanie zapewnia precyzyjną ocenę stanu serca, przyczyniając się do ogólnego dobrego samopoczucia pacjenta.
Intent Use

cTnI to białko specyficzne dla serca, które uwalnia się do krwi, gdy miokard jest uszkodzony. Dlatego może być używane jako wrażliwy i specyficzny wskaźnik ostrego zawału mięśnia sercowego (AMI).